Vikram Prabhu and Sri Divya photos from Vellaikara Durai